Use the dosing instructions


Izmanto dozēšanas instrukcijas

Izmantojamā mazgāšanas līdzekļa daudzums ir atkarīgs no ūdens cietības un no tā, cik veļa ir netīra. Ievērojot uz iepakojuma norādītās instrukcijas, jūs gūsiet labākus rezultātus, vienlaikus veicinot vides aizsardzību. Tā kā visi ražotāji pastāvīgi tiecas pilnveidot savus produktus, laiku pa laikam šīs dozēšanas instrukcijas var mainīties. Īpaši tas attiecas uz koncentrētākiem veļas mazgāšanas līdzekļiem, tādēļ regulāri tās pārskatiet, pat tad, ja jūs vienmēr lietojat vienas tirdzniecības preču zīmes mazgāšanas līdzekli.

Izmantojot ikonu “veļas mazgāšanas grozs”, kas redzama katra iepakojuma priekšpusē, jūs varat uzzināt, cik mazgāšanas reizēm šis veļas mazgāšanas līdzeklis paredzēts. Ikona norādīs mazgāšanu skaitu pie vidēji netīras veļas un vidējas ūdens cietības. Vienmēr pārbaudiet dozēšanas instrukcijas detalizētās norādes!