Save packaging - recycle or refill

Taupiet iepakojumu – nododiet pārstrādei vai atkārtotai uzpildei

Vai jūs zināt, ka iepakojums patērē dabas resursus? Tāpēc mēs iesakām jums izmantot atkārtoti izmantojamu iepakojumu un, ja iespējams, iegādāties atkārtoti piepildāmu iepakojumu. Tas nozīmē, ka jūsu atkritumu tvertnē, un līdz ar to arī vidē, nonāks mazāk atkritumu.
Ne mazāk svarīga ir arī atkritumu šķirošana! Vērsieties pie attiecīgām atbildīgajām valsts iestādēm, lai uzzinātu vairāk par atkritumu pārstrādi un atkritumu pārstrādes iespējām jūsu reģionā.


[ Back ]