Droša lietošana

Mājas tīrīšanas līdzekļi ir droši, kad tiek lietoti un glabāti saskaņā ar instrukciju uz etiķetes. Vienmēr uzmanīgi izlasiet un sekojiet norādēm.

A.I.S.E. ar ražotājiem ir izstrādājusi sekojošas frāzes un ikonas, ko var atrast uz mazgāšanas un tīrīšanas līdzekļu iepakojumiem/pudelēm. Tās garantē, ka visi ražotāji var nodrošināt skaidru drošas lietošanas informāciju virs minimālajām likumdošanas prasībām. Šodien šīs ikonas tiek lietotas uz daudziem produktiem, kurus jūs varat atrast pārdošanā veikalos visā Eiropā.

Sargāt no bērniem.


Nepieļaut nokļūšanu acīs.

 Ja nokļūst acīs, rūpīgi izskalot tās ar
lielu daudzumu ūdens.


Pēc lietošanas noskalot un noslaucīt rokas.


Cilvēkiem ar jutīgu vai bojātu ādu izvairīties no ilgstošas saskares ar produktu.Nenorīt.

 Ja norīts, meklēt medicīnisku palīdzību.


Nemainīt iepakojumu produkta atlikuma uzglabāšanai.


Nedrīkst sajaukt ar citiem produktiem.


Pēc lietošanas izvēdināt telpu.


Uzpildīt tikai oriģinālo iepakojumu.


Lietot ar sausām rokām.


Stingri aizvērt vāku.


Rūpīgi aiztaisīt iepakojumu.


Nepārdurt, nepārplēst un negriezt.


Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français