Ilgtspējīgas tīrīšanas harta

Image 

Pārskats
Šie logotipi attiecas uz Ilgtspējīgas tīrīšanas Hartu. Harta ir brīvprātīga rūpniecības iniciatīva, kas mudina ražotājus un patērētājus izmantot ilgtspējīgākus tīrīšanas paņēmienus. Uz iepakojuma redzamie Hartas simboli norāda uzņēmumu atbilstību šai brīvprātīgajai A.I.S.E. programmai.

Ilgtspējīgākas tīrīšanas un apkopes industrija
Kā industrija mēs esam atbildīgi gan par planētu, gan cilvēkiem, kas lieto mūsu produktus. Mums jānodrošina ne tikai ietekmes samazināšana uz vidi visā ražošanas procesā, bet arī jāpalīdz mums visiem ierobežot katra ietekmi lietojot tīrīšanas produktus.
Mūsu jaunākie pētījumi rāda, ka patērētājiem visā Eiropā, iegādājoties un lietojot tīrīšanas produktus, rūp ilgtspējība.
2005. gadā mazgāšanas un apkopes produktu industrija uzsāka Eiropas shēmu „Ilgtspējīgas tīrīšanas Harta”, lai veicinātu ilgtspējību starp tiem uzņēmumiem, kas ražo mazgāšanas līdzekļus un citus sadzīves un profesionālās tīrīšanas produktus.

Hartas logotipi un to nozīme

Image
Ja uz produkta redzat šo logotipu [tas nozīmē, ka šo produktu ir ražojis Hartas dalībnieks – uzņēmums, kas brīvprātīgi uzņēmies darboties un pastāvīgi uzlabot savu rīcību ilgtspējības jomā un tas tiek neatkarīgi pārbaudīts. Vairāk par detalizētiem Hartas kritērijiem un mūsu dalībniekiem varat uzzināt  šeit .

Image
Ja uz produkta redzat šo logotipu tas nozīmē, ka šo produktu ražojis Hartas dalībnieks, un, ka šis produkts atbilst augstiem ilgtspējības standartiem, un saskaņā ar nozares labo praksi pārsniedz normatīvo aktu prasības. Šie produkti palīdz gādāt par apkārtējās vides drošību, veicinot efektīvu resursu izmantošanu, piemēram, produkti, kas ražoti koncentrētā veidā. Tie atbilst ambiciozi augstiem kritērijiem , kurus brīvprātīgi noteikusi tīrīšanas  industrijas asociācija . Papildus kritērijs , kuram jānodrošina produkta atbilstība - patērētājam vienkārši saprotamā informācija par produkta ilgtspējīgu lietošanu.  Šiem produktiem ir jāizmanto arī vienkārši saprotama informācija patērētājiem par to, kā produktus izmantot noturīgākā veidā.  

 

Kur tas ir redzams?
Jūs atradīsiet hartas logotipu uz ļoti dažādiem tīrīšanas produktiem. Sākumā hartas logotips bija atrodams uz veļas mazgāšanas līdzekļiem un audumu kondicionieriem, bet turpmāk tas būs pieejams arī uz daudziem citiem produktiem. Noklikšķiniet šeit , lai vairāk izlasītu par to produktu veidiem, uz kuriem ir atrodami logotipi, un to atrašanās vietu .

 

Ko vēl es varu darīt?
Lielākā ietkme uz vidi no tīrīšanas līdzekļiem ir no ūdens un enerģijas patēriņa, lietojot tīrīšanas līdzekļus mājās, tāpēc arī tie produkti, uz kuriem ir Ilgtspējīgas tīrīšanas Hartas logotips, ir izstrādāti tā, lai jūs varētu tīrīt gudri. Vai zinājāt, ka veids, kādā jūs tīrīšanas laikā izmantojat produktus var ievērojami ietekmēt to ilgtspējību? Mazgājot zemā temperatūrā un lietojot pareizo produkta dozēšanu, jūs varat samazināt gan tīrīšanas produkta ietekmi uz vidi, gan arī ietaupīt naudu. Šeit vairāk par paņēmieniem un padomiem gudrākai tīrīšanai mājā

 

Papildu informācija


 


Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français